5 Yılda 5 Milyar Konuşma ve 45 Milyon Dolarlık İhracat Hedefliyoruz

Türk mühendislerinin yetkinlikleriyle geliştirdiğimiz teknoloji ve imza attığımız sanal asistan projeleri ile teknoloji ihracatını artırmak üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Hedefimiz gelecek 5 yıl için 45 milyon dolarlık teknoloji ihracatı. Türkiye’deki büyük bankalar, sigorta şirketleri, e-ticaret şirketleri, bakanlıklar ve holdinglerin yapay zekâ temelli müşteri hizmetleri dönüşümüne destek verirken, Avrupa’da sürdürdüğümüz projelerin yanında Orta Doğu coğrafyasında da büyümeyi hedefliyoruz.

 

 

Uçtan uca bir müşteri hizmetleri otomasyon platformu olan ürünümüz CBOT Platform ile global çapta başarı listelerine girerek 2021 yılında alanımızda 18 önemli ödül ve başarı kazandık. Google’ın dünyadaki ilk 20 RCS (Zenginleştirilmiş Mesaj Servisi) iş ortağından biri olduk. Gartner tarafından dünyanın önde gelen 16 sanal asistan şirketi arasında gösterildik. 2021 yılında WhatsApp’ın Türkiye’de ve globalde İşletme Çözüm Sağlayıcısı (BSP) olduk. Türkiye’deki pazar liderliğimizi pekiştirerek yeni ve daha büyük hedeflere doğru ilerliyoruz. Beş yıl içinde imza atacağımız yeni projelerle globalde çalıştığımız şirket sayısını 4-5 kat artırmayı, büyüme ivmemizi yukarı taşımayı ve Türkiye’den dünyaya 45 milyon dolarlık teknoloji ihracatı yapmayı hedefliyoruz.

 

 

Teknolojik altyapımız ve yetkin insan kaynağımızla buna hazırız

CBOT Platform’da bulunan ses ve metin yapay zeka modülleri ile bütünleşik bir yapı kurgulanabiliyor. Kurumların yazılı kanallarına entegre olan sanal asistanlar ve IVR sistemlerine entegre olan sesli asistanlar, çağrı otomasyonu ile hem kullanıcı tarafında işleri çok kolaylaştırıyor hem de şirketin maliyetlerini düşürüyor. CBOT’un bu entegre yapısına yeni özellik ve teknolojik yetkinlikler eklemeye devam ediyoruz. Örneğin sesli asistanlarımızı bir çağrı merkezi altyapısına entegre ettiğimizde, çağrı merkezine herhangi bir kanaldan ulaşmaya çalışan bir müşteri CBOT’un yapay zeka teknolojisi ile karşılanıyor. Devamında, canlı bir insan ile konuşurken veya yazışırken yaşanan deneyime benzer şekilde, çağrılar yapay zeka ile otomatik yanıtlanıp sonlandırılabiliyor. Böylece kurumların müşteri hizmetleri operasyonlarında insan+yapay zeka çözümleri konumlandırılarak söz konusu hizmet daha verimli ve etkin hale getiriliyor.

 

CBOT Platform bütünsel müşteri hizmeti otomasyonunu;

  • yapay zeka ve diyalog yönetim sisteminin bulunduğu CBOT CORE,
  • ses teknolojisinin bulunduğu CBOT SPEECH,
  • entegrasyonların ve  diyalogların kod yazılmadan oluşturulabilmesini sağlayan CBOT FUSION,
  • tüm diyalogların detaylı raporlamasını ve aksiyon alınabilir çıkarımlar alınmasını sağlayan CBOT ANALYTICS  ve
  • canlı bir müşteri temsilcisiyle ile yazışma yapılmasını sağlayan yine yapay zeka teknolojisi içeren CBOT LIVE CHAT ile sağlıyor.

 

Yurt dışı hedefimizi destekleyecek önemli bir gücümüz de aynı anda birden fazla dil konuşabilen sanal asistanlarımız

8 ülkede hizmet veren Getir ve yurtdışındaki diğer iş ortaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ile dil skalamızı genişletmeye devam ediyoruz. 2021 yılında, çok sayıda Avrupa dilinde hizmet vermeye başladık, bu dillere Rusça, Sırpça ve Arnavutça’yı da ekledik.  Geçen yıl, Türkiye, Orta Doğu ve BDT bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası bir asistans şirketi için sunduğumuz başarılı çok dilli sanal asistan CBOT çözümlerinden İngilizce ve Rusça yararlanıyor. Doğu Avrupa’da faaliyet gösteren bir elektrik dağıtım firması için oluşturduğumuz sanal asistan da ayrıca, İngilizce, Sırpça ve Arnavutça olarak müşteri hizmetlerine destek oluyor. CBOT Platform, Latin Alfabesi kullanan dillerin yanında Rusça ve Arapça’yı da destekliyor.

 

 

Kurumlarda elde ettiğimiz başarılı iş sonuçları yurt dışı için de önemli bir referans noktası 

CBOT’un Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği başarılı iş sonuçları diğer coğrafyalar için de bir referans noktası teşkil ediyor. CBOT sanal asistanları ile müşteri sorgularının yüzde 80’e varan oranlarda canlı desteğe aktarılmadan çözülmesini sağladı. Sorun çözme sürelerini 7,5 kat azalttık, 200 saniye ve üzerinde olan canlı desteğe bağlanmak için bekleme sürelerini 15 saniyeye kadar indirdik ve çağrı karşılama maliyetlerini de ortalamada 5 kat düşürdük. Bu veriler, CBOT’un Avrupa’da veya Orta Doğu’daki kurumlarda büyük ölçekli projeler hayata geçirdiğinde ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını da gösteriyor.

 

 

Yurtdışı büyüme stratejimizin odağında global ve bölgesel işbirlikleri yer alıyor 

Bugüne kadar ortaya koyduğumuz bakış açısı ve vizyonla dünyada teknolojiye yön verenler şirketlerle işbirlikleri kurduk. WhatsApp’ın Türkiye’de ve globalde lider İş Çözümü Sağlayıcısı (BSP) olmamız ile birlikte 2 milyardan fazla kullanıcı için müşteri hizmetleri ve satışın gerçekleşmesine olanak sağlanırken, sayısız şirket hesap aktivasyonlarını CBOT ile gerçekleştiriyor. Müşteriler aktivasyon sonrasında da CBOT’un canlı destek ekranları ile tüm mesajlarını yönetebiliyorlar. İstedikleri takdirde kullanıma hazır satış ve destek sanal asistanlarını kendi CRM, e-ticaret gibi sistemleri ile entegre bir şekilde devreye alarak 7/24 WhatsApp üzerinden hizmet verebiliyorlar. Bu durum kullanıcılar için uzun bekleme sürelerini kısaltıyor, işletmelerin ise maliyeterini daha iyi yöneterek müşteri hizmetlerini iyileştirmesini sağlıyor. Global işbirliklerinin yanında bölge bazlı iş birliklerimizle de globaldeki stratejimizi destekliyoruz. 

 

CBOT’un yapay zeka teknolojisi 3 kıtada 10 ülkede etkin olacak 

Çok sayıda Avrupa dilinde hizmet veriyoruz, son yıllarda bu dilere Rusça’yı da ekledik. Ancak, Türkiye’de kendi alanımızda lider olmamız tek başarı kriterimiz değil. CBOT olarak sahip olduğu yeteneklerin değerinin farkındayız. Türk mühendislerinin yetkinlikleriyle globalde de daha fazla değer yaratmaya odaklanıyoruz. Pazar payları ve gerçekleştirdiğimiz yurt dışı projeler dışında bizim doğru yolda olduğumuzu bize hatırlatan bir diğer gelişme ise Gartner tarafından dünyanın önde gelen 16 sanal asistan şirketi arasında gösterilmemiz. Şirket olarak yarattığımız tüm bu değerler ve yenilikçi bakış açımızla ürettiğimiz teknolojileri daha fazla ülkeye ihraç etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde 3 kıtada 10 ülkeye daha açılarak 45 milyon dolarlık ihracat yapmayı, sanal asistanlarımızla 5 milyar konuşmaya imza atmayı hedefliyoruz.