CBOT Müşteri Hizmetleri Otomasyonu

Müşteri hizmetleri otomasyonu çağrı karşılama maliyetlerini 5’te 1’e indiriyor

Türkiye’nin sanal asistanlar konusunda lider yapay zeka şirketi olarak, 2020 yılı karnemizi bir basın buluşması ile paylaştık.

Pandeminin etkisinde geçen 2020 yılında pek çok ulusal ve uluslararası şirketle iş birliğine imza attık, Gartner tarafından 2020 Temmuz ayında yayınlanan “Gelişen Teknolojiler ve Trendler Etki Radarı: Bankacılık ve Yatırım Hizmetlerinde Yapay Zeka” araştırmasında önde gelen ilk 16 şirket arasında gösterildik. CBOT imzası taşıyan sanal asistanlar üzerinden gerçekleşen konuşmalar 2020’de 15 kat artarak 400 milyona ulaştı. Ses tabanlı yapay zekayı da teknolojik yetkinliklerimiz arasına ekledik ve müşteri hizmetleri otomasyonu sağlayan bir ürün haline geldik. CBOT SPEECH ile uçtan uca ve bütünsel müşteri hizmetleri otomasyonu sunmaya başladık. CBOT CORE, CBOT SPEECH, CBOT FUSION, CBOT ANALYTICS ve CBOT LIVE CHAT ürünlerinden oluşan platformumuzla, 2021 yılında da başarılı projelerle şirketlerin ve son kullanıcıların hayatına değer katmaya devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz sanal asistan projeleriyle şirketlerin çağrı karşılama maliyetini 5’te birine düşürüyoruz.

Son yıllarda önemi giderek artan chatbotlar özellikle pandemi döneminde şirketlerin müşterilerine hızlı ve kişiselleşmiş çözümler sunmalarını sağladı. Türkiye’nin yapay zeka tabanlı sanal asistanlar konusunda lider şirketi olarak, 2020 yılında uygulamaya aldığımız chatbot projeleriyle pek çok şirketin dijital dönüşümünde kritik bir rol oynadık. CBOT’un 2020 yılında imza attığı projelere bakıldığında, bankacılıktan telekom sektörüne, oyundan otomotive, startuplardan, mobil hizmet/alışveriş uygulamalarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren güçlü markalar için soruları cevaplayan ve işlemleri yapan chatbotlar geliştirdiğimiz görülüyor. 

80 milyona dokunacak çapta 400 milyon etkileşim

Çok sayıda özel şirketin ve kamu kurumunun dijital dönüşümünü şekillendirerek, milyonlarca kişinin deneyimlerini iyileştirdik. Chatbotlarımızda 2020’de; farklı yaş gruplarından, farklı sosyo-ekonomik gruplardan ve farklı sektörlerin kullanıcılarından ve çalışanlarından gelen 400 milyon konuşma gerçekleşti. Devam eden projelerimizle birlikte bugün 80 milyonluk geniş bir kitleye hizmet veren Türkiye’nin Yapay Zeka Platformu olarak 2021’de de emin adımlarla ilerliyoruz.

Ses yapay zekası CBOT SPEECH ile güçlenen bütünsel müşteri hizmetleri otomasyonu 

Sese dayalı bir yapay zeka teknolojisi sunan CBOT SPEECH ile bütünsel bir müşteri hizmetleri otomasyonu kurduk. CBOT SPEECH şirketlerin çağrı merkezlerinde bulunan sesli yanıt sistemlerine (IVR) dahil olarak artık sesli çağrılarda da otomasyon sağlayabiliyor. Çağrı merkezini arayan bir müşteri bizim yapay zeka teknolojimiz ile karşılanıyor ve canlı bir insan ile konuşur gibi bir deneyim ile yanıtlanıp çağrı sonlandırılabiliyor. Böylece kurumların müşteri hizmetleri operasyonlarında insan + yapay zeka çözümleri konumlandırılarak, söz konusu hizmet daha verimli ve etkin hale getiriyoruz. Sadece insanın dahil olduğu bir sistemle ile 4-20 TL arasında olan çağrı başına maliyet, yapay zeka ve insanı birlikte konumlandırdığınızda 1-4 TL’ye kadar düşüyor. Burada 5’te bire inen bir maliyet söz konusu. 

CBOT PLATFORM’da;

  • yapay zeka ve diyalog yönetim sisteminin bulunduğu CBOT CORE,
  • ses teknolojisinin bulunduğu CBOT SPEECH,
  • entegrasyonların ve  diyalogların kod yazılmadan oluşturulabilmesini sağlayan CBOT FUSION,
  • tüm diyalogların detaylı raporlamasını ve aksiyon alınabilir çıkarımlar alınmasını sağlayan CBOT ANALYTICS  ve
  • canlı bir müşteri temsilcisiyle ile yazışma yapılmasını sağlayan yine yapay zeka teknolojisi içeren CBOT LIVE CHAT platformun bütünsel bir müşteri hizmeti otomasyonu sunmasını sağlıyor.

Ar-Ge’ye gelirimizin %40’ını yatırıyoruz

Basın buluşmamızda 2020 karnemize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurucu ve CEO’muz Mete Aktaş: “CBOT olarak 2020 yılını önemli bir büyümeyle kapattık. İş ortaklıklarımızı artırırken Türk mühendislerden aldığımız güçle geliştirdiğimiz yerli yapay zeka teknolojimizle platformumuzu daha ileri bir noktaya taşımaya devam ettik. Gelirinin %40’ını yeniliğe, geliştirmeye ayıran Ar-Ge odaklı bir şirketiz ve CBOT PLATFORM’u gelişmiş teknolojik yapısını koruyacak şekilde geliştirmek bizim en önemli önceliğimiz. Bu nedenle bu yıl CBOT SPEECH ses yapay zekasını devreye almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Pandemi iş yapış şekillerini ve özellikle müşteri beklentilerini derinden etkiledi. Şirketlerin karşı karşıya kaldıkları dijital müşteri tipi yepyeni çalışmaları zorunlu kıldı. Diyalogsal yapay zeka tabanlı chatbotlar ve voicebotlar self servis seçeneği ile müşteri hizmetlerinde daha fazlasını, daha hızlı sunmayı sağlıyor. Biz de bir ses yapay zeka altyapısı olan CBOT SPEECH’i geliştirerek, CBOT PLATFORM’u  uçtan uca  hizmet veren bir müşteri hizmetleri otomasyonu yapısına  kavuşturduk. Artık şirketlere dijital müşteri deneyimi ile bütünsel bir otomasyon sunabiliyoruz. CBOT olarak 2021’de de ihtiyaçlara cevap vermeye, sadece Türkiye’deki değil yurtdışındaki kurumlar için de dijital dönüşüme öncülük etmeye devam edeceğiz.”