Verimlilik için RPA ile Birlikte Çalışan Sigorta Chatbotları

Şüphesiz sigortacılık en fazla, basit ve sık tekrar eden iş ve süreç içeren sektörlerin başında geliyor. Bu durum, sektör için hem arka ofis işler hem de müşteri etkileşimleri açısından ciddi bir otomasyon potansiyeli yaratıyor. Sigorta alanındaki yapay zeka pazarının, yıllık %32,6 bileşik büyüme oranıyla 2030 yılına kadar 40,1 milyar $’a ulaşacağı tahmin ediliyor.

 

Sigorta Sektöründeki Zorluklar

Bu verimlilik fırsatı göz önüne alındığında, sigorta şirketleri evrak işlerini azaltmak, sık tekrarlanan işlerde insan katılımını en aza indirmek ve verimsiz süreçleri optimize etmek için yapay zeka projelerine giderek daha fazla yatırım yapıyor. Diyalogsal yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu (RPA), bu konuda en önemli etkiye sahip olan teknolojiler ve her sigorta şirketinin, süreçleri kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için bu alanlardaki projeleri önceliklendirmesi gerekiyor.

Diğer yandan, içinde yaşadığımız dönemde, müşterilerin beklentileri oldukça yükseldi, müşteriler hız ve hatasızlık talepleri yerine getirilmezse, artık hemen bir rakibe geçme eğiliminde. Sonuç olarak, sigorta şirketleri, verimlilik için itici güçlerin yanı sıra, müşterilerinin artan beklentileri nedeniyle hızlı ve hatasız, yüksek bir hizmet kalitesi sunma baskısı altında.

 

Yapay Zeka Tabanlı Sigorta Chatbotlarını RPA Sistemleri İle Entegre Etmek Bu Zorlukları Çözebilir mi?

Diyalogsal yapay zeka tabanlı chatbotlar ve robotik süreç otomasyonu (RPA) teknolojilerinin birlikte kullanımı, daha büyük bir etki yaratmak ve sigorta şirketlerinin karşılaştığı bu zorluklara bir çözüm sunmak için en akılcı çözüm görünüyor. Bu teknolojiler arka ofis operasyonlarını optimize ederek ve müşteri desteğini iyileştirerek, sigorta şirketlerinin mevcut duruma uyum sağlamasını sağlayabilir. Hem diyalogsal yapay zeka hem de RPA’in sigorta şirketlerine değer sağlayabileceği bazı temel kullanım alanlarına kısaca göz atalım:

 1. Müşteri Katılımı, Desteği ve Etkileşimi: Sigortacılar, yeni müşterilere katılım süreci boyunca rehberlik eden, veri toplamayı otomatikleştiren ve poliçelerini oluşturan sigorta chatbotları oluşturmak için diyalogsal yapay zeka teknolojisinden yararlanırlar. Sigorta chatbotları, müşteri sorgularını yanıtlar, kişiselleştirilmiş yardım sağlar ve gerçek zamanlı destek sunarak sorunsuz ve verimli bir müşteri deneyimi oluşturur. RPA, veri girişi ve belge işleme gibi rutin işleri otomatikleştirerek müşteri temsilcilerinin karmaşık konulara odaklanmasını ve genel hizmet kalitesini artırmasını sağlar.
 2. Hasar İşlemleri ve Sigorta Değerlendirmesi: RPA, hasar işlemlerinde çokça bulunan sık tekrarlanan işleri otomatikleştirir. Veri çıkarma, doğrulama ve sistem güncelleme gibi işlemleri gerçekleştirir. Sigorta chatbotları müşterilere hasar dosyası açmada yardımcı olur, gerekli bilgileri toplar ve hasar durumuyla ilgili güncellemeler sağlayarak tüm süreci optimize edip verimliliği artırır.
 3. Poliçe Yönetimi ve Yenilemeler: RPA, veri girişi, poliçe oluşturma ve yenileme hatırlatmaları da dahil olmak üzere poliçe yönetimine dair işleri otomatikleştirir. Sigorta chatbotları müşterilerle etkileşime geçerek poliçe bilgileri sağlar, kişiye özel öneriler sunar ve poliçe yenilemelerinde yardımcı olur, böylece müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır.
 4. Sahtekarlık Tespiti ve Risk Değerlendirmesi: RPA büyük miktarda veriyi analiz ederek potansiyel sahtekarlık yapılarını ve anormallikleri tespit eder, sigorta chatbotları ise müşterilerle etkileşime geçerek ek bilgi toplar ve detayları doğrular. Bu işbirlikçi yaklaşım, sahtekarlık tespit yeteneklerini güçlendirir ve risk değerlendirme doğruluğunu artırır.
 5. Yasal Süreçler ve Uyum: RPA, veri toplama, belge doğrulama ve denetim izi oluşturma gibi uyumlulukla ilgili işleri otomatikleştirerek yasal gerekliliklere uyumu kolaylaştırır. Chatbotlar, müşterilerin politika şartlarını, yasal yükümlülükleri anlamalarına yardımcı olur ve gerekli bilgileri sağlayarak şeffaflığı ve uyumluluk çabalarını destekler.
 6. Çalışan Desteği: RPA ile birlikte hizmet veren çalışan chatbotları, sigorta şirketi çalışanlarına destek sağlamak için de kullanılabilir. Çalışan sorgularını yönetebilir, sık tekrarlanan mevzuat, ürün bilgi bankası soruları, İK ve BT işleri için self servis seçenekler sunabilir ve yinelenen dahili süreçleri otomatikleştirerek çalışan memnuniyetini ve üretkenliğini artırabilir.

 

RPA ile entegre sigorta chatbotlarının sunduğu faydalar

Sigorta şirketleri, yapay zeka tabanlı sigorta chatbotlarını RPA ile entegre ederek, yeteneklerini ve etki alanlarını geliştirebilir. Bu entegrasyon, sık sorulan soruları verimli bir şekilde ele alma, ilgili bilgileri toplama, belgeleri analiz etme, doğru fiyat teklifleri oluşturma ve hatta poliçe sahiplerine kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunma konusunda onları güçlendirir. En fazla fayda sağlanan konuları şöyle özetleyebiliriz. 

 • Süreç optimizasyonu
 • Daha fazla operasyonel verimlilik
 • Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi 
 • Çalışan bağlılığının artırılması 
 • Artan satışlar ve ölçeklenebilirlik
 • Yasal süreçlere uyumun desteklenmesi 
 • İnsan hatasının en aza indirilmesi

 

Nasıl başlayabiliriz?

Sonuç olarak, diyalogsal yapay zeka tabanlı sigorta chatbotlarının ve RPA gibi otomasyon teknolojileri ile entegrasyonu, sigorta sektörü için önemli fırsatlar sunuyor. Bu blogda bahsedilen tüm faydalar, sigorta şirketlerinin hızla değişen bir ortamda rekabetçi olmalarını ve poliçe sahiplerine daha hızlı ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmalarını sağlıyor. Doğru bir model ile uygulanan, sigorta chatbotları ve otomasyon, sigorta sektörünü dönüştürme, verimliliği, müşteri memnuniyetini ve genel iş başarısını artırma potansiyeline sahip.

CBOT olarak, sigorta şirketlerine birçok farklı kullanım alanı için fayda odaklı sigorta chatbotları sunuyoruz. Bu sigorta chatbotlarını kullanmakta olduğunuz RPA sistemlerine entegre ederek otomasyonu daha değerli hale getirebiliriz. Aşağıdaki linklerden müşteri hikayelerimize göz atabilir, ihtiyaçlarınızı birlikte tartışıp sizin için bir model oluşturacağımız bir görüşme için bize ulaşabilirsiniz.

Eureko Sigorta

HDI