Üretici Yapay Zeka ile Değer Yaratmak: Fırsatlar ve Etkiler

Üretici yapay zeka, iş dünyasında dönüştürücü bir güç olarak hızla kendini gösteriyor ve şirketlere, gelirleri artırmak, maliyetleri azaltmak ve riskleri daha doğru yönetmek için çok sayıda fırsat sunuyor. Gartner bu fırsatları üç ana başlık altında sınıflandırıyor: gelir yaratma, maliyet ve verimlilik ve riskleri azaltma. Bu blogda, üretici yapay zekanın çeşitli sektörleri ve iş süreçlerini nasıl yeniden şekillendirdiğini inceleyeceğiz.

 

 

Üretici yapay zeka nedir?

Öncelikle üretici yapay zekayı tanımlayarak başlayalım. Üretici yapay zeka, mevcut veriyi analiz edebilen ve orijinal verilere benzer ancak aynı olmayan yeni, gerçekçi çıktılar yaratabilen bir yapay zeka türü. Bu teknoloji; görseller, videolar, müzik, konuşma, metin, kod ve ürün tasarımları gibi çeşitli ve yenilikçi içerikler üretme kapasitesine sahip.

 

Üretici yapay zeka özünde, gelişen teknikleri, özellikle de temel yapay zeka modellerini (AI foundational models) kullanıyor. Bu modeller kapsamlı, etiketlenmemiş veri kümeleri üzerinde eğitiliyor ve ince ayar yoluyla çeşitli görevlere uyarlanabiliyor. Bu modellerin oluşturulması, gelişmiş matematiksel hesaplamalar ve önemli hesaplama kaynakları gerektiriyor ve temelde tahmin algoritmaları olarak işlev görüyor.

 

Şu anda üretici yapay zeka, doğal dil girdilerine dayalı içerik oluşturmak için yaygın olarak kullanılıyor ve bu teknolojinin kullanım alanını kodlamanın ötesine taşıyor. Üretici yapay zekanın uygulama alanları ilaç ve yarı iletken tasarımından malzeme bilimindeki gelişmelere kadar geniş bir alana yayılıyor.

 

Şirketler neden üretici yapay zeka projeleri başlatıyor?

2.500’den fazla yöneticinin katıldığı yakın tarihli bir Gartner webinar anketinde, yöneticilerin %38’i, üretici yapay zeka yatırımlarının temel amacının müşteri deneyimi ve elde tutma olduğunu belirtti. Bunu gelir artışı (%26), maliyet optimizasyonu (%17) ve iş sürekliliği (%7) takip etti.

Primary Focus of Generative AI Initiatives

Üretici yapay zeka nasıl bir değer sunuyor?

Şimdi şirketlerin üretici yapay zekaya dayalı projelerin uygulanmasından elde edebilecekleri iş değerini inceleyelim. Gartner’ın çizdiği çerçeveye dayanarak üretici yapay zekanın iş alanındaki faydalarını üç temel başlık altında düşünebiliriz. 

 

Gelir yaratma fırsatları

  • Ürün Geliştirme: Üretici yapay zeka, tüm sektörlerde yenilikçi ürünlerin ortaya konmasını hızlandırıyor. Örneğin ilaç sektöründe yeni ilaçların ve daha güvenli ev temizleyicilerinin keşfedilmesine yardımcı oluyor. Yiyecek ve içecek endüstrisinde yeni tat ve kokuların geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Benzer şekilde malzeme biliminde de yeni alaşımların keşfedilmesinde ve teşhis süreçlerinin geliştirilmesinde hayati bir rol oynuyor. 
  • Yeni Gelir Kanalları: Gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip kuruluşların, gelir kaynaklarında, bu teknoloji sayesinde önemli bir artış görülüyor. Bu, özellikle yapay zekayı temel operasyonlarına doğru şekilde entegre edebilen şirketlerde belirgin bir durum.

Maliyet ve verimlilik fırsatları

  • İnsan kaynağını güçlendirme: Üretici yapay zeka, çalışanların çeşitli medya ortamları ile etkileşiminde devrim yaratıyor. Örneğin, metinden görsellere kadar içerik taslağının hazırlanmasına ve düzenlenmesine yardımcı oluyor ve hatta kod oluşturarak, çevirerek ve doğrulayarak yazılım geliştirmeyi kolaylaştıyor
  • Uzun vadeli yetenek optimizasyonu: Çalışanlar ve yapay zeka arasındaki işbirliği, projelerin ve fikirlerin tasarlanması, yürütülmesi ve iyileştirilmesi süreçlerini iyileştiriyor. Bu simbiyoz, yalnızca beceri gelişimini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda işgücünün çeşitli alanlardaki yetkinliklerini de genişletiyor.
  • Süreç iyileştirme: Üretici yapay zeka, daha önce kullanılmamış içerikten değer elde ederek iş akışlarını dönüştürüyor, süreçleri daha verimli ve etkili hale getiriyor.

Riskleri azaltma fırsatları

  • Risk azaltma: Gelişmiş veri analizi yetenekleriyle üretici yapay zeka, müşteri işlemleri veya yazılım kodu hataları gibi potansiyel riskleri hızlı bir şekilde tanımlayarak model tanımayı işini bir adım öteye taşıyor. 
  • Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilirlik alanında, üretici yapay zeka, kuruluşların düzenlemelere uymasında, varlıkları yönetmesinde ve sürdürülebilir uygulamaları karar alma süreçlerine dahil etmesinde önemli bir rol oynuyor.

 

 

Sektörlere etkisi 

Üretici yapay zeka farklı sektörlerde önemli etkiler yaratma potansiyeline sahip.

Örneğin:

 

  • İlaç endüstrisinde, 2025 yılına kadar yeni ilaç ve malzemelerin %30’undan fazlasının, üretken yapay zeka kullanılarak keşfedileceği öngörülüyor.
  • Pazarlama alanında, Gartner, büyük kuruluşlardan sentetik olarak üretilen, giden mesajlarda bir artış olacağını ve 2022’de %2 olan bu oranın 2025’e kadar %30’a çıkacağını öngördü. GPT-3 gibi yapay zeka destekli metin oluşturucular halihazırda pazarlama metinleri ve kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmak için kullanılıyor. 
  • İmalat, otomotiv, havacılık ve savunma endüstrileri, belirli kriterleri karşılamak üzere optimize edilmiş tasarımların oluşturulmasına olanak tanıyan, böylece tasarım sürecini hızlandıran ve mühendislere çeşitli çözümler sunan üretici tasarımdan yararlanıyor.

 

 

Sonuç

Üretici yapay zeka artık yalnızca fütüristik bir kavram olmanın çok ötesinde; günümüzün, çalışma şekillerini, yenilik süreçlerini ve büyüme dinamiklerini yeniden şekillendiren bir gerçeği. Çalışan yeteneklerinin artırılmasından sürdürülebilirliğin desteklenmesine kadar bu teknoloji, iş verimliliği ve inovasyonda yeni bir standart belirliyor. Geleceğe baktığımızda, üretici yapay zekanın çeşitli endüstrilere entegrasyonu, benzeri görülmemiş fırsatlar ve bir büyüme ortamı vaat ediyor.