Neden CBOT?

Kurumlar Chatbot ve Sanal Asistanlar Konusunda Neden CBOT’u Seçiyor?

Kamu kurumları ve farklı sektör ve ölçeklerden birçok şirket diyalogsal yapay zeka partneri olarak CBOT’u seçti. CBOT, büyük kurumlardan startuplara kadar geniş bir skalada birçok şirketle işbirliğini başarı ile sürdürüyor. Peki, bu kurumlar chatbot ve sanal asistanlar konusunda neden CBOT ile çalışmayı tercih etti? 

 

Dünyada 2.000 chatbot ve sanal asistan şirketi bulunuyor

2016 yılı sonundan itibaren büyük kurumların chatbot ve sanal asistan projelerini duymaya başladık. O günden bu yana kurumların bu alanı anlamaya çalıştıkları ve adım adım kullanmaya başladıkları bir süreç yaşadık. Bugün her sektörden ve her ölçekten bir çok özel şirket, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu chatbot ve sanal asistanlar hayata geçiriyor. Bunlar müşteri etkileşimi sağlayan yapılar olabildiği gibi, iç kullanıma yönelik chatbot ve sanal asistanlar da olabiliyor. Büyük kurumlar, genellikle farklı amaçlara yönelik birçok chatbot ile sahnede yerlerini alıyor.

Durum böyle olunca, tüm dünyada chatbot ve sanal asistan sunduğunu söyleyerek piyasada yer alan şirketlerin sayısı da giderek artıyor. Gartner’a göre dünyada chatbot ve sanal asistan sunan 2.000’den fazla şirket var, ancak Gartner bunlardan sadece %5’inin anlamlı bir şekilde hizmet verebilen ve hayatta kalabilen botlar olduğunu söylüyor. Bu yüzden %5 dışındakiler çok kısıtlı alanda hizmet veren ve büyük çoğunlukla çok kısa ömürlü olan botlardan öteye gitmiyor.

Buradan anlıyoruz ki dünyada çok az şirket chatbot ve sanal asistanlar konusunda başarılı işler ortaya koyabiliyor. Böyle olunca da kararlarını dikkatli ve akılcı şekilde alan kurumlar, kısıtlı sayıda teknoloji şirketi ile birlikte çalışabiliyor. 

CBOT da bunlardan biri olduğunu, gerçekleştirdiği hızlı büyüme ile kanıtladı. 2020 yılında CBOT’un, Gartner tarafından yayınlanan “Emerging Technologies and Trends Impact Radar: Artificial Intelligence in Banking and Investment Services” adlı raporda, küresel ölçekte, 16 öncü chatbot ve sanal asistan şirketi arasında yer alması da bunun bir başka kanıtı niteliğinde oldu. Çok farklı sektörlerden ve ölçeklerden şirket, farklı kullanım alanları için CBOT’u seçiyor. Bunların arasında çok büyük bankalar da bulunuyor, küçük e-ticaret şirketleri de. Startup olarak doğmuş ve başarısını ispat etmiş şirketler de CBOT ile yanyana yürümeyi seçiyor, henüz yolun başında olanlar da. Kamu kurumları da CBOT’a güveniyor, havayolu ve telekomünikasyon şirketleri de. Bu kadar geniş bir skala söz konusu olduğunda ortaya çıkan projeler de çeşitleniyor: müşterilerin belirli bir alanda sorularını cevaplayan chatbotlar, işlem yapan chatbotlar, kişiselleşmiş hizmet sunanlar, çalışanların sorularını yanıtlayan, onlara asistanlık eden chatbotlar, ses teknolojisi içeren ve çağrı merkezlerinde yer alan IVR’lara entegre botlar, çeşitli sınıtlandırma botları gibi liste uzayıp gidiyor.
 

Neden CBOT?

 

1- Müşterilerine zaman, mekan ve platform bağımsız bir hizmet vermek

Şirketler ve kurumlar için müşterilerine, kullanıcılarına zaman ve mekandan bağımsız bir deneyim sunmak çok önemli. Günümüz müşterilerinin özellikle pandemiden sonra artan dijital alışkanlıkları, şirketleri çok kanallı ve çok modlu (yazı ve sesi içeren) bir yapı kurmaya teşvik ediyor, bir bakıma zorluyor. CBOT’un ses ve metin teknolojilerini kapsayan altyapısı ve yüksek kanal entegrasyon yetkinliği tercih edilmesinde önemli bir etken. Böylece kurumlar örneğin, müşteri sorularına WhatsApp üzerinden cevap veren, işlem ve ödeme yapan bir chatbot; çalışanlara yanıt veren SAP ile entegre bir çalışan botu ve IVR sisteminde çalışan bir ses tanıma sistemi için tek bir teknoloji sağlayıcı ile çalışarak bu ihtiyaçlarını bütünsel olarak yerine getirmiş oluyor.

CBOT’un WhatsApp Business Çözüm Sağlayıcı (WhatsApp Business Solution Provider – BSP) olması ve kurumlar için WhatsApp Business hesabı başvurusu ve aktivasyonu yapması da hizmetin bütünselliğine katkı sağlıyor. CBOT’un Canlı Destek modülü sayesinde kurumlar chatbot, canlı destek ve Whatsapp kanalını içeren üçlü bir müşteri hizmeti modeli kurabiliyorlar, operasyonel maliyetlerini en iyi şekilde yönetebiliyor.
 

2- Diyalogsal modellerini etkin ve verimli şekilde kurmak

Bir teknoloji sağlayıcının, chatbot ve sanal asistan sunarken, her müşterisi için ayrı yazılım yapmak yerine; bir platforma sahip olması ve bu platform üzerinden yapay zeka sistemini eğitmesi ve mevcut entegrasyon yapısını, test süreçlerini, raporlamasını otomatize ve verimli bir yapıya sokmuş olması çok önemli. Bu durumda, her bir proje için gerekli olan efor düşüyor, kurumlar çok daha verimli bir modele kavuşuyor. Örneğin CBOT’un FUSION modülü kurumun iç sistemleri ile yapılacak olan entegrasyonları çok kolay, hızlı ve analiz ekiplerinin yapabileceği hale getiriyor, böylece kurum nezdindeki maliyetler düşük oluyor. 

CBOT ANAYTICS ise sanal asistan üzerinden yapılan yazışma ve konuşmaların izlenmesini ve raporlanmasını sağlıyor. 

CBOT’un ürünü CBOT Platform; CBOT CORE, CBOT FUSION, CBOT ANAYTICS, CBOT SPEECH ve CBOT LIVE CHAT modülleri ile uçtan uca bir diyalogsal yapay zeka altyapısı sağlıyor. Kurumlar bu altyapıyı verimli bir müşteri hizmetleri sistemi sunmak için kullanabilecekleri gibi, pazarlama ve satış amaçlı veya çalışanları için iç kullanım amaçlı da kullanabiliyorlar.
 

3- Müşteri verilerini güvenli şekilde saklayabilmek, esnek kullanım seçeneklerinden faydalanmak

CBOT Platform birçok farklı kullanım modeline uygun bir platform. Kurumun tercihine göre cloud üzerinden veya kurumun kendi serverlarına kurulup on-premise olarak kullanılabiliyor. CBOT, cloud kullanım seçeneğinde kullanıcıların yazdıkları kişisel veriler tutulmuyor ve yıldızlanıyor.

Ayrıca, chatbot ve sanal asistanların oluşturulması ve bakım süreçlerinde de kurumların farklı tercihleri olabiliyor. CBOT kurumların tercihlerine uygun şekilde esnek seçenekler sunuyor. Örneğin kurum botu kendi hazırlamak ve gerekli soru ve istekler ile kendi yapay zeka sistemini oluşturmak isterse CBOT Platform buna uygun. Diğer yandan, kurum yapay zeka eğitimlerinin CBOT’un deneyimli analistleri tarafından yapılmasını tercih ederse bu da mümkün. CBOT’un diyalogsal deneyim konusundaki tecrübesi ile bot hazırlanıp kullanıma açılıyor.

Sanal asistanın başarı oranının belirli bir düzeyin üzerinde kalması için CBOT ekibinin görev aldığı veya kurumun kendi içinde belirleyeceği bir ekibin bu sorumluluğu üstlendiği iki farklı model de esnek bir şekilde sunuluyor, bu esneklik bir diğer tercih edilme sebebi.
 

4- Sektör ve kullanım alanı konusunda oluşan deneyimden faydalanmak 

2017 yılından beri büyük kurumsal şirketlerle çalışmaya başlayan CBOT’un diyalogsal deneyim oluşturma konusundaki tecrübesi çok önemli bir seviyeye ulaştı. Bugüne kadar bankacılık, perakende ve e-ticaret, sigortacılık, fintech, teslimat, telekomünikasyon, yolcu taşımacılığı ve havayolu, dijital TV yayıncılığı, eğitim ve kamu hizmetleri, güvenlik, asistans hizmetleri başta olmak üzere çok farklı sektörlerde müşterilere yönelik chatbot ve sanal asistanlarda ve genellikle sanayi kuruluşlarında hayata geçirdiği iç kullanım botlarında başarısını ispat etti. Onlarca farklı konuda ve kapsamda, çeşitli kurumsal entegrasyon noktası ve kanal entegrasyonu içeren chatbotlar CBOT ekibinin ciddi bir deneyim kazanmasını sağladı. Örneğin, bankacılık sektöründe CBOT 8 farklı banka için sanal asistan geliştirdi ve bazıları için çalışmalar devam ediyor. CBOT, bankacılık sektöründe, pazaryeri e-ticaret sektöründe ve kendi e-ticaretini yapan farklı şirketlerde kayda değer bir uzmanlık kazandı. Kamuda, T.C Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği EBA Asistan ve MEB Asistan ile farklı yaş ve sosyoekonomik gruplardan gelen soruları yanıtlayabilen, çok kısa sürede rekor sayıda diyalog gerçekleştiren projelerin sahibi oldu. 

Farklı alanlardaki geniş tecrübe skalası, kurumlar için hız ve maliyet avantajı yaratarak, CBOT’un tercih edilmesinin bir diğer sebebi oldu. 
 

İleriye bakacak olursak

Artık tüm dünyada chatbot ve sanal asistanlar hem büyük kurumların hem de küçük ve orta ölçekli şirketlerin ve hatta kamu kurumları ile sivil toplum örgütlerinin etkileşim için yatırım yaptıkları bir teknoloji alanı. CBOT hem büyük, geniş kapsamlı sanal asistanları en verimli şekilde hayata geçirme yetkinliğine sahip hem de daha küçük şirketlere daha sınırlı chatbotları, hızlı ve verimli şekilde sunma modellerine sahip. Bu anlamda edindiği tecrübeyi ve teknolojik alt yapıyı her sektör ve ölçekten şirkete sunmaya, hem özel sektörün hem de kamu kurumlarının dijital dönüşümlerinde yol arkadaşı olmaya hazır. Pandemi sürecinde dijitalleşmenin hız kazanması ve müşteri beklentilerinin dijital yoğun bir hale gelmesinin de etkisi ile birçok kurum bu alanda yatırımlarını hızlandırdı. Önümüzdeki dönemde daha fazla şirketin ve kurumun bu alana yatırım yapacağı öngörülüyor. CBOT farklı kullanım alanları ve içeriklerde, farklı entegrasyonlara sahip chatbot ve sanal asistanları başarı ile hayata geçirmeye ve yönetmeye devam ediyor.

CBOT’un başarı hikayelerine göz atmak için tıklayın!