CBOT ChatGPT ile entegre oldu

ChatGPT, Open AI tarafından Kasım 2022’de kullanıma açıldığında, bir haftadan kısa bir sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşarak trend konu oldu. Herkes ChatGPT’nin soruları nasıl yanıtladığını, nasıl ödev yaptığını, nasıl makale özetlediğini, nasıl blog yazdığını paylaşıyor. ChatGPT, büyük bir dil modeli (LLM) üzerinde geliştirildiğinden, insanların konuşup yazarken kullandığı ifadelere oldukça benzer cümleler üretmede gerçekten başarılı. CBOT olarak, bunu, ürünümüz CBOT Platformun sunduğu değeri zenginleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirdik ve ilk ARGE çalışmalarından itibaren yakınen takip ettiğimiz ChatGPT’yi CBOT Platform’a entegre ettik.

 

ChatGPT, büyük dil modeli (LLM) GPT-3.5 üzerinde geliştirilmiş, dünyanın en gelişmiş chatbotu, sorduğunuz hemen hemen her şeyi yanıtlıyor. Büyük Dil Modelleri (LLM’ler), bir cümlede bir sonraki kelimeyi tahmin eden, metinleri anlayabilen, özetleyen ve tercüme eden yapay zeka araçları. Bu özellik, teknolojinin, biz insanların iletişim kurma şekline benzer cümleler üretmesine olanak tanıyor. ChatGPT, metin üretmenin ötesinde hatalarını kabul ediyor, yanlış varsayımları düzeltiyor. Çok büyük miktarda tarihsel veri (2021 öncesi) üzerinde eğitilen ve bulgularını herkesin tüketebileceği kolay anlaşılır bir şekilde sunan ChatGPT’nin, şimdiye kadarki sonuçları etkileyicinin de ötesinde.

 

ChatGPT ile entegre olarak sunduğumuz değeri nasıl zenginleştiriyoruz?

Her şeyden önce, kurumsal düzeyde kullanım alanları söz konusu olduğunda, ChatGPT’nin tek başına yeterli olmadığını, tamamlayıcı bir unsur olduğunu belirtmek gerekir. ChatGPT, bir chatbot veya sanal asistan tarafından verilecek yanıtları oluşturmak için kullanılabilse de, tek başına bir diyalogsal yapay zeka platformunun yerini alacak yeterli özelliklere sahip değil. Ancak CBOT Platform gibi kurumsal düzeyde hizmet verebilen bir diyalogsal yapay zeka platformuyla entegre edildiğinde, kurumsal bir yapı için anlamlı oluyor – bu durumun bir kaç sebebinden bahsetmek gerekirse: 

  • Kesin yanıtlar. ChatGPT’nin yanıtları istatistiksel bir bakış açısı ile oluşturulur. bu sebeple, taraflı, yanlış, yetersiz cevaplar verme ihtimali bulunmaktadır. Oysa kurumsal kullanım alanlarında yanıtların mutlaka yasallık, kurumsallık ve doğruluk kriterlerini sağlaması bu sebeple de bir insan tarafından oluşturulması gerekir. CBOT Platform üzerinde oluşturulan asistanlarda kullanıcıya kurumsal olarak kesin ve doğru bilgi sağlanır. Özellikle, sağlık, finans, kamu ve sigorta hizmetlerinde yanıtların, kurumsal ve regülatif açıdan kesin doğruluğu önemlidir. 
  • Kurumsal sistemlere entegrasyon. Kurumsal ortamda, son kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için CBOT Platformda şirketin iç sistemlerine entegrasyonlar sağlanır. Kişiye özel bilgi ve işlem gerektiren soruların kurum ile entegre olunarak yanıtlanması gerekir. Çünkü diyalogsal bir deneyim sadece kamuya açık bilgileri değil, aynı zamanda banka hesap durumunuzu, gönderinizin teslimat durumunu, doktor randevularınızı, vergi ödemelerinizi de kapsayabilmelidir.
  • Hedef odaklılık. İnsanlar ChatGPT’nin diyalog yeteneklerinden bahsettiğinde, bağlama uygun devam etme konusunun üzerinde duruyorlar, ChatGPT’de mükemmel bir cevap alıyorsunuz, ancak takip eden sorular sorduğunuzda durum değişiyor. Bu, kurumsal sanal asistanların tasarımında çok önemli bir konu. Kurumsal sanal asistanlarda diyaloglar hedef odaklı olarak tasarlanır, asistan kullanıcının amacını anlar ve onu amacına ulaştırmaya çalışır. Bunun için, yapay zeka tarafından oluşturulan bağlamsal, açıklayıcı veya ayrıntılı sorular sorar. ChatGPT şu anda böyle bir özelliğe sahip değil.
  • Onpremise kurulum. CBOT Platform, gerekli durumlarda kurumun serverlarına, onpremise olarak kurulma özelliğine sahip. Bankacılık, yatırım ve kamu hizmetleri gibi belirli düzenlemeye tabi sektörler için bu önemli bir gereklilik. 

Tüm bunlar, ChatGPT’nin kurumsal düzeyde fayda sağlayabilmek için CBOT Platform gibi kurumsal diyalogsal yapay zeka platformlarıyla entegre edilmesi gerektiğini açıklıyor. 

 

Bu entegrasyon, tüm partiler için değer oluşturuyor 

Şimdi, en iyi müşteri deneyimini en verimli şekilde sağlamak için ChatGPT ve CBOT Platformun güçlerini birleştirme zamanı. Bu nedenle, CBOT Platformdaki yüksek performanslı motorumuzla büyük dil modeli (LLM) GPT-3.5’i entegre ettik. ‍

Bu entegrasyon ile potansiyelimizi maksimuma çıkarıyor, ürünümüzü daha da zenginleştiriyoruz. Entegrasyonumuz CBOT Platformu aşağıdaki şekillerde güçlendiriyor:

  • Otomatik intent tanıma özelliğimizi zenginleştiriyor.
  • Otomatik olarak daha iyi test verisi oluşturmamızı sağlıyor.
  • Entity’leri belirlememizi kolaylaştırıyor. 
  • Kolayca editleyip düzeltebileceğimiz, kuruma özgü hale getirebileceğimiz cevap ve analizleri oluşturuyor. 
  • Belirli bir kullanım durumu için örnek diyaloglar oluşturuyor ve diyalog tasarımcılarımız üzerinde çalışmak için bunu bir başlangıç ​​noktası olarak kullanıyor.

 

Gücümüzü ChatGPT ile birleştirmek, ürünümüzü ve değer önerimizi zenginleştirecek

ChatGPT ve diğer LLM’ler genel kullanıma yönelik ve kurumsal düzeyde kullanım durumlarına uygun değil, ancak yapay zeka konusunda büyük bir potansiyel sunan önceden eğitilmiş çok gelişmiş modellere sahip güçlü araçlar. Diğer yandan, CBOT Platform, son kullanıcılar için iyi bir deneyim sağlayan sanal asistanları tasarlamak, eğitmek, entegre etmek, test etmek ve dağıtmak için gerekli tüm özellik ve araçlara sahip, kurumsal düzeydeki ihtiyaçlar için tasarlanmış uçtan uca bir diyalogsal yapay zeka platformu.

Bu iki önemli gücü birbirini tamamlayacak şekilde kullanarak zamandan, efordan ve elbette maliyetten tasarruf edeceğiz. ChatGPT, genel bir uygulama için milyarlarca veri noktasıyla eğitilmiş durumda. Bu yapıyı, diyalogsal ticaret veya finans gibi belirli bir konu bazında kullanmak mümkün, ancak pazardaki çok az oyuncunun onu eğitecek kasları var. CBOT’un alana özgü doğal dil anlama (NLU) modelleri, ChatGPT’nin sağladığı temeli daha da geliştirmek ve müşteri yolculuklarında ChatGPT ile değer yaratmak için gerekli yetkinliğe sahip. 

CBOT olarak, ChatGPT’nin diyalogsal yapay zeka etrafında ilgi ve farkındalık yarattığını görmekten heyecan duyuyoruz. Aslında bu durum, bizim misyonumuzu da destekliyor. Her durumda hedefimiz, müşterilerimizin iş sonuçlarını desteklemek ve son kullanıcılarına en iyi diyalogsal deneyimini en verimli şekilde sağlamak. Dolayısıyla, ChatGPT ile entegrasyonumuz, ürünümüzü bu amaca yönelik olarak kesinlikle daha da zenginleştirecek.