E-ticaret chatbotu

Başarılı Bir E-Ticaret Müşteri Hizmetleri Modeli Neleri İçermeli?

İster büyük pazaryerleri olsun, ister kendi ürünlerini müşterisine sunan küçük bir işletme, son 5 yılda gündeminde e-ticaret olan her ölçekten şirket, Dünyanın her yerinde müşteri hizmetleri veya satış alanlarını diyalogsal yapay zeka ile otomatize etmek ile ilgileniyor. Şirketler, teknoloji yatırımı konusundaki güçleri ve iştahları paralelinde, geniş kapsamlı yapay zeka sistemleri veya belirli soruları cevaplayan daha dar kapsamlı chatbot veya voicebotlar kullanmayı tercih edebiliyor. Ama şu bir gerçek ki bugünlerde çok sayıda e-ticaret şirketi planları arasında yapay zeka ile otomasyon konusunu alıyor. Peki gerçekten değer yaratan, başarılı bir yapay zeka tabanlı  müşteri hizmetleri  sisteminden hangi özellikleri beklememiz gerekir? 

 

Perakendenin geleceği diyalogsal ticaret, diyalogsal alışveriş

 
Sözünü ettiğimiz bu pazar durumu, pandemiden sonra çok daha belirgin hale geldi. Müşterinin dijital deneyim talebi ile birlikte şirketler daha güçlü şekilde yapay zeka tabanlı chatbotlara veya voicebotlara yöneliyor. Gartner’ın “The 2021 Gartner CIO” adlı araştırmasında katılımcıların % 83’ü müşterilere ulaşmak için dijital kanal kullanımını, % 79’u ise self-servis kullanımını arttıracaklarını belirtiyor. Artık daha yüksek sesle diyalogsal ticaretten (conversational commerce) söz etmenin vakti geldi. Perakendenin geleceği kesinlikle diyalogsal ticaretten geçiyor. Bu yeni kavram, bundan sonra perakende ve e-ticaret sektörünün ana eksenini tanımlayacak.

Şirketlerin yatırımlarının karşılığını alabilmesi için doğru bir model ile yola çıkmak, ihtiyacı doğru tanımlamak ve doğru yol arkadaşını belirlemek önemli.
 

Peki verimlilik yaratan ve müşteriye daha iyi bir deneyim sunan bir e-ticaret müşteri hizmetleri sisteminden ne beklemeliyiz?

Gartner’a göre, 2025’e kadar kurumsal şirketlerde çalışanların yarısı günlük olarak bir sanal asistanla iletişim kuracak; 2024’e kadar ise kurumsal sistemlerin en az %40’ında bir diyalogsal yapay zeka teknolojisi yer alacak. Her iki oran da 2020 yılında % 5 seviyelerindeydi.

Perakende ve e-ticaret alanına baktığımızda, nasıl bir e-ticaret müşteri hizmetleri modelinin gerçekten verimlilik yaratacağına ve müşteri deneyimini iyileştireceğine bir göz atalım. 
 

1- Bir e-ticaret chatbotu veya voicebotu ile alışveriş deneyimini uçtan uca diyalogsal alana taşımak

Bir chatbot veya voicebot, bugün bir alışveriş deneyimini uçtan uca, tüm aşamaları ile gerçekleştirebilir. Bu aşamalar nelerdir? Bir ürünü aramak ve bulmak, bu ürünün ödemesini yapmak, yani satın almak, satış sonrası destek almak ve her aşamada sorulara yanıt bulmak… Tüm bunlar doğru yetkinliklere sahip bir e-ticaret chatbotu veya voicebotu ile yapabilir. Ancak bunun için yapay zeka tabanlı müşteri hizmetleri sisteminin kurumun iç sistemlerine, kargo sistemlerine, ödeme sistemlerine, ürün arama motoruna entegre olması gerekir. 

Bazı şirketler chatbot veya voicebotların sadece sorulan sorulara cevap vermesini veya satış sonrası destek vermesini tercih edebilirler. Bu da bir bakış açısı ve bir yaklaşımdır. Sadece bu sınırlı alanda bile e-ticaret şirketinin çok fazla sayıda müşteri çağrısı otomatize şekilde yanıtlanabilir ve önemli bir verimlilik etkisi yaratılabilir. Örneğin önce sadece bu alan ile başlayıp giderek sistemin yetkinlikleri geliştirebilir ve en sonunda ürün aramadan ödeme adımına kadar tüm süreçleri kapsayan bir sistem hayata geçirebilirsiniz. Bunun tersini düşündüğümüzde chatbotun veya voicebotun birçok konu için link vermesi veya başka bir kanala yönlendirme yapması gerekecektir. Bu da deneyimin diyalogsal alandan çıkması ve müşteri açısından kesintiye uğraması anlamına gelecektir. Adım adım kapsamı genişleterek e-ticaret müşteri hizmetleri sisteminin yetkinliklerini artırmak daha akılcı bir yaklaşım olacaktır.
 

2- Önceden eğitilmiş hazır bir yapıyı kullanarak bir e-ticaret müşteri hizmetleri sistemi oluşturmak

E-ticaret konusunda hizmet verecek bir yapay zeka tabanlı  müşteri hizmetleri sistemi konusunda seçilecek şirketin sektör bazlı deneyimi önemlidir. Şirket daha önce e-ticaret konusunda tecrübe edinmiş ise genel soruların bir çoğu için elinde hazır bir yapı var demektir. Sizin için Amerika’yı yeniden keşfetmesi gerekmediği için, elindeki hazır yapıları kullanarak sizin chatbotunuzu veya voicebotunuzu çok hızlı bir şekilde hayata geçirebilir. Yapay zeka sistemi zaten birçok sorunun yanıtını bildiği için sizin için yapılması gereken bazı şirkete özgü adaptasyonların yapılması yeterli olacaktır. Eğer seçtiğiniz şirket gerekli araçlara ve yetkinliğe sahipse bunu da kısa sürede tamamlayacaktır.

Daha önce bir e-ticaret chatbotu veya voicebotu hayata geçirmiş olmak, daha önce bir ödeme entegrasyonu gerçekleştirmiş olmak, daha önce bir ürün arama motoru entegrasyonu yapıp ürün önerisi yapabiliyor olmak, seçeceğiniz şirketin yetkinliklerini tecrübe ile bir adım ileriye taşıdığı anlamına gelir ve sizin için bir avantaj oluşturacaktır.
 

3- E-ticaret müşteri hizmetleri sistemi sayesinde markanızı müşterinizle her yerde ve her zaman buluşturmak 

Müşteriniz için markanızı bir çok kanaldan ulaşılabilir hale getirmek önemlidir. Müşteriler kanallar ve platformlar arası geçişler yapmadan, kesintisiz bir deneyim yaşadıkları zaman söz konusu markaya daha yakın hissederler. Örneğin bir arkadaşı ile yazışırken, kargosunun nerede olduğunu sormak isteyen bir kişi kullandığı pazaryerine anında aynı platformdan örneğin WhatsApp’tan ulaşmak ister. Onun için o anda web sitesinde aramalar yapmak, bir çağrı merkezini arayıp sıra beklemek çok zordur. Hızlıca yazmak veya konuşmak ve cevabı anında almak ister. İşte şirketinizin web sitesine, mobil uygulamasına, Whatsapp hesabına, belki Google Asistan’a ve Facebook Messenger’a entegre edeceğiniz bir chatbot veya voicebot markanızı her yerde yardıma hazır hale getirir. Hatta WhatsApp gibi Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma platformunu kanallarınız arasında aldığınızda müşterileriniz size daha rahat ve sık ulaşacaktır. Gelen çağrıların en az % 50’si bu kanaldan gelmeye başlayacaktır. Bu, şirketiniz için önemli bir verimlilik etkisi yaratırken müşterileriniz size her an ulaşabileceğini bilmenin güvenini yaşar.
 

4- E-ticaret müşteri hizmetleri sisteminiz ile müşterinize kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek

Müşteriler şirketlerle kurdukları ilişkinin her aşamasında tanınmak ister. Chatbotun veya voicebotun sadece sıkça sorulan soruları yanıtlamanın dışında müşterinizi şifreli alana alıp oradan hizmet verebilmesi hatta şirketinizin veri sistemi ile iletişim kurarak, müşterinizin tercihlerine göre önerilerde bulunması ciddi bir fark yaratır. Bunun için yine seçeceğiniz şirketin entegrasyon yetkinliklerinin yüksek olması gerekir. Böyle bir model size sadece operasyonel maliyetlerinizi iyi yönetme fırsatı vermez aynı zamanda satışlarınızı arttırmanızı da sağlar. Kendisini tanıyan ve gerçekten çözüm sunan bir e-ticaret müşteri hizmetleri sistemi ile iletişim kurmak müşterinin markanıza bağlılığı artırır.
 

5- İnsanın dahil olduğu bir model kurabilmek

Kullanacağınız e-ticaret müşteri hizmetleri sistemi dar bir alanı da kapsayabilir, bir alışveriş deneyiminin tamamını da sunabilir. Her durumda insanı sürece dahil etmek gerekir. Öncelikle kullanacağınız e-ticaret müşteri hizmetleri sistemi, müşterilerinizin sorularını anlamayı ve doğru yanıtlamayı sağlayan iyi bir yapay zeka altyapısına dayanmalıdır. Doğal dil işleme ve makine öğrenmesi teknolojileri yerine geleneksel yazılım yöntemleri ile hazırlanan bir e-ticaret sisteminin sunduğu deneyim zaten çok kısıtlı olacak, müşterilerin yanıtsız kalma ihtimali artacaktır.

Ancak ne kadar yüksek bir doğruluk oranı (gelen soruların doğru şekilde anlaşılması oranı) sağlanmış olursa olsun, bazen müşteriler tanımlanan alanın dışında bir soru sormak isteyebilir veya sadece bir insan ile yazışma ihtiyacı duyabilir. Bu durumlar için chatbot veya voicebot müşterinizi bir temsilcinize kesintisiz şekilde aktarabilmelidir. Müşteri bu aktarımda bir kesinti hissetmemeli ama şeffaf şekilde kiminle görüşmekte olduğu konusunda bilgilendirilmeli ve temsilci ile diyaloğa devam etmelidir.

Bu noktada yine seçtiğiniz şirketin size bir canlı destek arayüzü sunması veya sizin kullanmakta olduğunuz canlı destek sistemi ile entegre olabilmesi de  kritik. Yapılan tüm araştırmalar insan-yapay zeka işbirliğine dayanan modellerin müşterileri daha fazla memnun ettiği ve daha verimli bir müşteri hizmetleri sistemi yarattığını gösteriyor. Bu sebeple insanın yapay zekanın yanında ve onunla kol kola olması kurduğunuz yapıyı bütünleyen bir bileşendir.
 

6- E-ticaret müşteri hizmetleri sistemini izlemek, raporlamak ve canlı bir sistem olarak yaşatmak

E-ticaret müşteri hizmetleri sisteminiz müşteriniz tarafından kullanılmaya başladığı andan itibaren artık yaşayan, canlı bir sistemdir. Onu izlemek ve müşterilerinizin sorularının ne kadarını yanıtladığını, ne kadarını yanıtlayamadığını, müşterilerinizden ne gibi tepkiler aldığını görmek sisteminizi geliştirmek için çok önemlidir. Chatbotun veya voicebotun izlenmesi ve raporlanması sadece kendi performansı için değil, şirketinizin genel kanal stratejisini oluşturmanız için de olmazsa olmaz bir özelliktir. Bu izleme ve raporlama ile birlikte doğru stratejileri belirlemeniz ve aksiyonları almanız mümkün olur. Örneğin bir soru türünü kapsama almadığınız halde müşterilerinizden çokça gelmeye başladığını farkettiğinizde bunu sistemin kapsamına ekleyebilir, gerekli yapay zeka eğitimini yaparak chatbotun veya voicebotun buna da cevap vermesini sağlayabilirsiniz. Bazı konuları kapsamdan çıkarıp bazı soruların cevaplarını güncelleyebilirsiniz. Tüm bunları yapabilmeniz için seçtiğiniz şirketin size bir analiz ve raporlama paneli veya aracı vermesi gerekir. Raporlama ihtiyaçları ne kadar derine inmek istediğinize göre değişir, ancak şirketin sizin istediğiniz raporları sunabilmesi veya şirketinizin kullandığı iş analizi aracına entegre olup veriyi buraya akıtabilmesi sizin için çok önemlidir. Bir diğer önemli nokta şirketin size kurulacak olan müşteri hizmetleri sistemindeki güncellemeleri yapma aracı sunabilmesidir. Bunu siz de yapmak isteyebilirsiniz, şirketin chatbotu veya voicebotu izlemesini ve sizi bilgilendirmesini, istediğiniz güncellemeleri sizin adınıza yapmasını da tercih edebilirsiniz ancak seçtiğiniz, şirket bu anlamda esnek olmalı ve size seçenek sunabilmelidir.

WhatsApp Business API Conversation
 

Müşteri çağrılarının en az yarısını tek başına çözebilen yapay zeka tabanlı bir e-ticaret müşteri hizmetleri sisteminiz olsun ister miydiniz?  


 
CBOT Platform
geniş kapsamlı, yetkinlikleri güçlü bir e-ticaret müşteri hizmetleri sistemi oluşturmak için gerekli tüm araç ve modüllere sahip. Ayrıca şirketlerin farklı öncelikleri olduğu düşüncesi ile bir e-ticaret chatbotu veya voicebotunun kurulum ve işletimi konusunda esnek seçenekler sunuyor. CBOT Platform tüm bunları,

  • yapay zeka ana modülü CBOT CORE,
  • karmaşık akışları yazılım gerektirmeden hızlıca oluşturmayı sağlayan CBOT FUSION,
  • izleme, analiz ve raporlama modülü CBOT ANALYTICS,
  • canlı destek modülü CBOT LIVE CHAT ve
  • ses teknolojisi ile  CBOT’un IVR sistemlerine entegre olmasını sağlayan CBOT SPEECH sayesinde yapabiliyor.

CBOT, e-ticaret müşteri hizmetleri sistemi konusunda öncü bir şirket. Büyük pazaryerlerinden, orta ve küçük ölçekli şirketlere kadar bir çok şirket e ticaret müşteri hizmetleri için CBOT’a güveniyor. CBOT bu şirketler için bugüne kadar çok farklı modellerde, farklı bileşenler içeren e-ticaret müşteri hizmetleri sistemleri hayata geçirdi. Böylece değerli bir deneyim elde etti. 

CBOT şirketlerin müşteri temsilcilerinin % 50 – % 70’i kadar müşteri çağrısı çözebilen yapay zeka tabanlı sistemler hayata geçirdi ve bu sistemler başarılı bir şekilde hayatına devam ediyor. Örneğin aylık 100 bin çağrı alan ve 35 temsilci ile çalışan bir e-ticaret şirketi bu çağrıların % 50’sini chatbot veya voicebot ile çözmesi durumunda çok ciddi bir verimlilik ve maliyet optimizasyonu fırsatı elde ediyor. Çok tekrarlanan soruları otomatize ederken insan kaynağının daha etkin şekilde konumlandırılmasını ve müşterilere daha faza değer yaratılmasını sağlıyor.

Ayrıca, WhatsApp Business Çözüm Sağlayıcı (BSP) olan CBOT, şirketiniz için çok hızlı şekilde bir WhatsApp hesabı açıp, bunu e-ticaret chatbotu ve canlı destek sistemi ile entegre ediyor. Böylece şirketiniz için chatbot, canlı destek ve WhatsApp Business’ı içeren üçlü yapıda, güçlü ve etkin bir müşteri hizmetleri sistemi kurabiliyor veya bunu satış aşamasına da taşıyarak yapay zekanın sağladığı otomasyon ile satışlarınızı da arttırmanıza destek oluyor.

CBOT’un e-ticaret müşteri hizmetleri sistemi konusundaki başarı hikayelerine buradan göz atabilirsiniz.